Main Page

From RJ's World of Simulation
Revision as of 17:13, 21 September 2022 by Rob Jansen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Twitch Background Image

Welkom bij RJ's World of Simulation

Op Twitch stream ik diverse games waaronder

Kijk eens rond op deze wiki en kom gerust eens langs op mijn Twitch of YouTube kanaal!
Vergeet niet te volgen en te abonneren om mij te supporten op Twitch en YouTube!
Andere social media vind je bij Over mijzelf....

Wil je meer weten over mij of de apparatuur die ik gebruik? Kijk eveneens bij Over mijzelf....

Wekelijkse Schema

Op het onderstaande schema is terug te vinden wanneer ik stream. Voor de lijst wat er op de stream zelf gebeurt die dag kijk hier op het schema.

Dag Stream Game Opmerkingen
Zaterdag Mogelijk Diverse soorten games Multiplayer of Single Player
Zondag Ja Train Simulator / Train Sim World Kijk hier voor het Schema van de Zondag avond Treinen!
Onderhevig aan veranderingen, deze worden op Discord geplaatst.